Termeni şi Condiţii

  1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Ethics – reprezintă societatea ETHICS STREETWEAR S.R.L., o societate cu răspundere limitată înmatriculată și organizată în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, strada Foișorului, nr. 17, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/5970/2018, având cod unic de înregistrare 39275236.

Vânzător – Ethics.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani, orice persoană juridică sau orice entitate juridică care își creează un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Listă – secțiunea din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții și pe care, ulterior, le poate șterge sau le poate adăuga în coșul de cumpărături („Coșul meu”).

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior.

Site – magazinul online găzduit la adresa paginii de internet https://www.ethicswear.com și subdomeniile acesteia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul comunică Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

Bunuri– orice produs listat pe Site, inclusiv produsele menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator /Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprima sub formă de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Cumpărător asupra unui Bun.

E-mail – mijlocul de comunicare prin intermediul poștei electronice.

Întrebare – formulă de adresare către alți Utilizatori/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Cumpărător unui alt Utilizator/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (de ex.: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum și alte Comunicări Comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către Ethics, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

T.V.A. – taxă pe valoare adăugată a cărei valoare este stabilită potrivit legii.

 

  1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau E-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. După înregistrarea unei Comenzi pe Site, confirmarea comenzii de către Vânzător reprezintă acceptarea necondiționată, emisă de Cumpărător, a ofertei de vânzare a Bunurilor.

2.3. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (prin E-mail) sau telefonic.

2.4. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată aferentă cantității de Bunuri ce nu va mai putea fi livrată ca urmare a modificării conform prezentului paragraf.

2.5. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care Vânzătorul notifică pe Cumpărător despre confirmarea Comenzii prin E-mail la adresa de corespondență pusă la dispoziția Vânzătorului de către Cumpărător și asociată Contului Cumpărătorului.

  1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. Pentru motive justificate Ethics își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Ethics.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Ethics își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. Ethics poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Ethics are încheiate contracte comerciale, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate prețurile aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu sunt purtătoare de T.V.A.

3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi ținut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

  1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță persoană pentru servicii de onorare a Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia din urmă. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale de onorare a Comenzii.

 

  1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, încluzând dar nelimitându-se la embleme, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Ethics, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terte persoane, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decat cel original intentionat de Ethics, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Ethics asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Ethics.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valabil încheiat între Ethics și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Ethics cu referire la acel Conținut.

5.4. Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care Ethics conferă Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea Ethics pentru respectivul Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Ethics și/sau al angajatului/prepusului Ethics care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul Conținut.

5.7. Este înterzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri în afara celor permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista.

 

  1. COMANDĂ

6.1. Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin efectuarea plății prețului prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, și nici rezervarea automată a Bunului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil sau agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-înterese în următoarele cazuri:

  1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
  2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Ethics, în cazul plății online;
  3. datele furnizate de către Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit legii, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile care curge din:

  • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat, sau
  • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

6.6. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze Bunurile în starea lor inițială și în integralitatea lor fizică, alături de eventualele cadouri care au însoțit Bunurile respective. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.6.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.6.2. pentru Comenzile achitate cu ordin de plată/ramburs/card bancar-> prin virament bancar;

6.7. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.8. În cazul în care un Bun Comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

  1. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.2. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piață financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.3. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

7.1.4. furnizarea de Bunuri care au fost deteriorate / cărora li s-au adus modificări de natură fizică după momentul livrării sau care expiră rapid;

7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

7.1.6. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

  1. CONFIDENȚIALITATE

8.1. Ethics va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Ethics nu va constitui subiect al obligațiilor referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislatia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

  1. FACTURARE – PLATA 

10.1. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul Site-ului https://www.ethicswear.com nu sunt purtăroare de T.V.A. conform legislatiei în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri vândute de Ethics precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător după plasarea Comenzii.

10.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul iși exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în momentul plasării Comenzii.

  1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la momentul livrării Bunurilor, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

  1. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță persoană o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Vânzătorul iși rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților / Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, Ethics va afișa pe Site versiunea modificată a Documentului.

  1. FORȚA MAJORĂ

18.1. Nici una dintre părți nu va fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră, definit potrivit legii.

18.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

  1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

19.1. Prezentul contract este supus legislației române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.